Sprzątanie świata 2021

Sprzątanie Świata

pod hasłem

 „Myślę, więc nie śmiecę”

20.09.2021

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagajach  wzięli udział w kolejnej akcji Sprzątania Świata, którą organizuje Fundacja Nasza Ziemia.

Celem akcji jest zachęcanie do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.

Uczniowie z punktu przedszkolnego, kl. 0, kl. I-III wysłuchały pogadanek dotyczących akcji, przeprowadzonych przez swoich wychowawców. Dzieci dowiedziały się jak ważne jest segregowanie odpadów.

Klasy IV- VI wraz z wychowawcami wyszły w teren.  Odpowiednio przygotowani, wyposażeni w rękawiczki ochronne i worki na śmieci sprzątali teren wokół szkoły, teren wokół przystanku, drogę do Jachowa. Uczniowie podczas sprzątania przestrzegali zasad bezpieczeństwa, przypomnianych im przed wymarszem.  Nad całą akcją piecze trzymała pani dyrektor Halina Stechnacz – Buśko.

Zebrano około 10 worków odpadów,  wśród których przewagę stanowił papier i plastik.

Wszyscy pracowali, jak co roku, z dużym zaangażowaniem traktując to jako dobrą zabawę i jednocześnie pracę bardzo potrzebną naszemu środowisku.

DZIĘKUJEMY!!!                                                                                                           

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.