Strona główna

 

 W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa w Zagajach uczestniczy w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przy pomocy nowych technologii oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się.

Szkoła otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 17 500,00zł. Za tę kwotę zostaną zakupione dwa interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Znajdą się one na wyposażeniu sal uczniów klas I-III oraz klas IV-VI.

W ramach tworzenia międzyszkolnych sieci współpracy zawarliśmy porozumienie ze Szkołą Podstawową w Lelkowie, będziemy wymieniać się doświadczeniami z innymi nauczycielami  stosującymi  TIK w nauczaniu i  planujemy:

  1. zorganizowanie i udział w co najmniej 3 spotkaniach w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowanie w szkole, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK lub ćwiczeń/zadań interaktywnych lub innych ciekawych pomysłów – przykłady dobrych praktyk.

 

Spotkanie  w dniu 12 stycznia 2022r.
w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli
 
Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Lelkowie. Wzięli w nim udział nauczyciele SP Lelkowo (B. Rubacha, P. Pusz) i SP Zagaje (M. Darmofał-Tywoniuk, I. Popiel, K. Markowicz, M. Błażewicz).
Celem była integracja uczestników sieci, rozpoznanie potrzeb i zasobów, a także ustalenie celów współpracy oraz harmonogramu spotkań.
Cele współpracy:
• Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -  komunikacyjnych:  zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych,
• Tworzenie rozwiązań - wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które
są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.
Harmonogram spotkań nauczycieli wykorzystujących TIK w nauczaniu:
• Styczeń - Spotkanie rozpoczynające współpracę, ustalenie harmonogramu i zasad współpracy. (miejsce: SP Lelkowo)
• Marzec  i kwiecień- Spotkanie zespołu, dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi programu.  (miejsce: SP Lelkowo, SP Zagaje)
• Maj - Spotkanie podsumowujące udział zespołów nauczycieli w programie (miejsce: SP Zagaje)
Możliwe jest organizowanie spotkań on-line  z wykorzystaniem platformy TEAMS.


Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.